(23/04/2016)  EDITAR I ESCOLTAR. 

 

 

 

El passat dissabte dia 23 d’abril 2016, va començar un cop més el Taller de MuseScore que l’Escola de Música DIVISI acostuma a fer tots els anys.

Dins de la línia d’aprenentatge transversal que es segueix a l’escola, on no només és important aprendre música, si no que s’intenten transmetre altres tipus de coneixements i valors, aquest taller de MuseScore representa un pas més en aquest camí cap a la formació completa i complementaria.

Aquest taller està organitzat en tres sessions de dues hores cadascuna, i es desenvolupa principalment de forma pràctica, ja que pensem que és la millor forma possible per a que l’aprenentatge siga més ràpid, directe i efectiu. Tot i això, també comptem amb tot un conjunt de materials teòrics, alguns d’elaboració pròpia i uns altres que hi trobem a la xarxa presentats pel propi grup de treball de MuseScore i que estan a la lliure disposició de totes aquelles persones que hi tinguen interés.

A banda d’això, el curs té l’objectiu principal d’apropar les noves tecnologies als/a les alumnes de l’escola, però també a un públic més general que estiga en relació amb el mòn musical o  bé vulga estar-ho, i que puga tindre interès en desenvolupar aquest tipus d’habilitats.

Les principals competències que s’adquiriràn en finalitzar el curs permetran als/a les alumnes tindre un coneixement de nivell mitjà sobre les possibilitats que aquest potent programa de lliure distribució (MuseScore) creació i reproducció musical (edició de partitures), conté.

Els avantatges d’adquirir aquest tipus de formació musical complementaria sòn múltiples, ja que no només obrin una finestra a la possible dedicació a la composició musical, sino que sobretot permeten als/a les alumnes l’edició i reproducció de partitures i músiques d’altres autores per a l’estudi personal, amb possibilitat de baixar els temps, afegir altres instruments, reforçar l’estudi d’una veu aïlladament etc…

A més d’aixó, en l’edició d’aquest any, al curs comptem amb una interessant varietat d’edats i perfils que fan encara més enriquidora l’experiència de compartir un aprenentatge conjunt.

Les tecnologies avancen ràpid, però hi estarem preparades per enfrontar els canvis hi adaptar-nos a les noves formes de relació amb la música.

Des de l’escola, desitgem als/a les alumnes que hi siga per a elles una bona experiència d’aprenentatge, però sobre tot, que hi siga també una oportunitat per a compartir coneixements i fer noves relacions amb altres alumnes.

El proper dissabte 7 de maig tindrem la segona de les tres sessions previstes, ens trobarem de nou, alumnes i professora, amb les piles carregades per a aprofundir una mica més en l’apassionant món de l’edició, creació i reproducció de partitures.

De cara al proper curs, esperem tindre noves persones interessades que tinguen interès en conèixer, o bé en desenvolupar encara més les seues habilitats amb MuseScore.